Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - więcej informacji w naszej Polityce Prywatności. [zamknij]

GEOMOS Maciej Moska

Geodeta Uprawniony

ul. Estkowskiego 9

63-600 Kępno

tel. 668 057 057

geomos@geomos.pl

Nasi Partnerzy

Topcon

Sprzęt Firmy TOPCON

Polityka Prywatnośści

www.geomos.pl, to strona internetowa firmy GEOMOS z siedzibą: ul. Estkowskiego 9, 63-600 Kępno, NIP: 6191868757

Warunkiem korzystania ze strony jest akceptacja niniejszego regulaminu. Firma GEOMOS zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

Oferta przedstawiona na stronie internetowej ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Strony są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: GEOMOS Maciej Moska. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą: poczty elektronicznej geomos@geomos.pl, poczty tradycyjnej - ul. Estkowskiego 9, 63-600 Kępno, telefonu 668057057

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • w celu wykonania umowy sprzedaży, ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej (emaila).

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Stronę internetową - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych. Skontaktuj się przez email: geomos@geomos.pl

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym”

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany. Jeżeli chcesz usunąć swoje dane, napisz na email: geomos@geomos.pl

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania

Prawo do cofnięcia zgody. Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Skarga do organu nadzorczego. Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Informacje, które zbierane są przez stronę www.geomos.pl:

 • Adres IP
  Adresy IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane są przez administratora w celach technicznych. Adresy IP mogą też służyć w celach statystycznych, do zbierania ogólnych informacji na temat regionu geograficznego, z którego realizowane jest połączenie.
 • Cookies
  Strona www.geomos.pl używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu w celu przesłania zawartości, której żąda.
  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatnośści Google Analytics
  Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególnośści sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o śścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/